Edit Content

Lokal lëshohet me qëra!

Lokacioni – Qendër, pranë Postës së Madhe, Kompleksi: “Xhevda MAAE” – Katana Center, Kati i dytë – Gjilan.

Lokali ka 60 , i përshtatshëm e ideal për çdo lloj veprimtarie.

Info: Tel – 044 659 392